ČINNOSTI BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU

Naše škola se snaží hospitalizovaným žákům zpříjemnit pobyt různými školními akcemi. Pravidelně navštěvujeme dílny centrálních terapií, kde žáci pracují v truhlářské, keramické, tkalcovské a košíkářské dílně, vyrábějí svíčky, navlékají korálky, pracují s papírem apod.

FOTO Z DÍLEN

 

Během roku se snažíme se staršími žáky navštívit soudní jednání, Památník heydrichiády, muzeum, ZOO. Jsme nuceni se přizpůsobit momentálnímu zdravotnímu stavu hospitalizovaných žáků, proto nejsme vždy schopni naplánované akce uskutečnit.

Pravidelně spolupracujeme s Městskou policií Praha. Její příslušníci pořádají čtyřikrát ročně v naší škole besedy, kde poutavě žákům přibližují problémy, které jsou jim blízké. U dětí se tyto akce setkávají s velkým ohlasem. Navíc každý rok Městská policie pořádá pro naše žáky Den dětí.

FOTO ZE DNE DĚTÍ