Dokumenty školy

Školní vzdělávací program pro základní vzděláváníVstřícné ruce č. j. 412/2018 platný od 3. 9. 2018 k nahlédnutí u ředitelky školy.

Rozsah výuky je určován individuálně, řídí se zdravotním stavem žáka po dohodě s ošetřujícím lékařem.