Historie školy

Naše škola byla založena v roce 1950 jako škola pro žáky nemocné epilepsií a pro mládež vyžadující zvláštní péči. Škola byla první tohoto druhu v Československu. Od začátku fungovala úzká spolupráce mezi vyučujícími, lékaři a zdravotnickým personálem PNB. Díky tomu se výrazně zlepšoval zdravotní stav hospitalizovaných žáků. Jsme velice rádi, že tato spolupráce probíhá i v současné době.

Ve školním roce 1992/93 byly otevřeny další třídy, ale mimo areál PNB. Tak vzniklo dislokované pracoviště v Poznaňské ulici, kam docházejí žáci, kterým ambulantní léčba umožňuje zůstat v rodinně.

Od 1.7.2000 je škola právním subjektem. Oficiální název zní Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice.