O nás

Škola je převážně určena nemocným nebo zdravotně oslabeným žákům, u kterých je nezbytná odborná psychiatrická péče lékařů a speciální přístup pedagogů. Jedná se především o žáky, kteří pro své psychické potíže mají problémy ve škole i v rodině.

Naše škola sídlí ve 2. patře pavilonu 28 Psychiatrické nemocnice Bohnice. V tomto pavilonu se nachází oddělení dětské psychiatrie, kde jsou umisťovány děti z Prahy i jiných krajů ČR, u kterých je nutná hospitalizace. Přijetí je plně v kompetenci lékařů. Provádí se na doporučení obvodního psychiatra, pediatra, sociálního pracovníka či jiného odborníka. Zařazení dítěte do výuky je konzultováno s ředitelkou školy.

V naší škole jsou vyučováni žáci s organickými poruchami osobnosti, s poruchami chování a učení s ADHD, s nápadně nerovnoměrným vývojem jednotlivých mentálních funkcí, s nápadnostmi a poruchami v dynamice duševních pochodů, tj. hyperaktivita, hypoaktivita, nesoustředěnost, impulzivnost.

Dále jsou zde žáci, kteří jsou léčeni pro suicidální (sebevražedné) pokusy, deprese a žáci se sociálně patologickými jevy jako alkoholismus, drogová závislost, záškoláctví, šikana, příp. trestná činnost.

S přihlédnutím k výše zmíněným problémům žáků redukujeme na naší škole učební plán i osnovy. Ke každému pacientovi přistupujeme individuálně a přizpůsobujeme se jeho momentálnímu zdravotnímu stavu.

Žáky vyučujeme ve čtyřech moderně a účelně vybavených třídách. Dále se ve škole nachází učebna informatiky a jedna třída pro individuální výuku problémových žáků. Kromě prostor samotné školy využíváme k výuce také multifunkční hřiště u pavilonu, řemeslné dílny centrálních terapií, hipoterapeutickou farmu a Divadlo Za plotem.