Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8
Tel. 283 851 898, 724 055 732
Vstřícné ruce