Zaměstnanci

Personální obsazení a vedení školy.

VEDENÍ ŠKOLY
ředitelka Mgr. Kamila Svobodová kamila.svobodova@zsbohnice.cz
zástupkyně ředitelky Mgr. Soňa Zingrošová sona.zingrosova@zsbohnice.cz
adm. pracovnice Martina Krymlová hospodarka@zsbohnice.cz
ekonomka Vladislava Brennerová brennerka@seznam.cz
UČITELÉ
Mgr. Alena Rýdlová
alena.rydlova@zsbohnice.cz
Mgr. Zoja Šindelářová
zoja.sindelarova@zsbohnice.cz
  Soňa Šrámková
sona.sramkova@zsbohnice.cz
Mgr. Zuzana Helceletová
zuzana.helceletova@zsbohnice.cz